Waarschuwing!!

Op dit moment is er weer een opkomst van trainers en hondenscholen die correcties inzetten. Kreten als 'balanced', 'de 4 kwadranten', 'roedelmethode', gedrag afdoen als 'opvoedproblemen', 'cesar milan methode' en 'leiderschap' zijn indicaties dat er hoogstwaarschijnlijk sprake is van trainingsmethoden waarbij het welzijn van de hond in het geding is. 

Er zijn ook hondenscholen die weliswaar de kreet 'positief' gebruiken, maar dit positieve valt weg zodra de trainingsvaardigheden van de trainer tekort schieten. Dan wordt er over gegaan op correcties terwijl het probleem dus niet bij de hond ligt, maar bij de vaardigheden van de trainer (ook als deze al 100 jaar honden traint!!) Houd je hond veilig en neem contact op met mij als je hulp wilt bij het zoeken van een juiste hondenschool bij jou in de buurt.

Puppycursus

Wat is er leuker dan met je pup naar een puppycursus, maar wat wil jouw pup eigenlijk? Het idee van pups die samen spelen tijdens een puppycursus is een veelgehoorde wens onder pup-eigenaren. Maar is dit werkelijk zo leuk en leerzaam voor je pup?

Net als bij peuters die samen spelen, kan het spelen tussen pups soms uitmonden in een krachtmeting. Dit is niet leerzaam voor de 'sterkere' pups, en ook niet voor de pups die dit ondergaan. Het zorgt niet voor een goede sociale ontwikkeling van honden of pups. In feite kan het een eerste begin zijn van gedragsproblemen. Alle mogelijke ervaringen beïnvloeden hoe je pup andere honden en mensen in de toekomst zal benaderen. (terughoudend, angstig, opgewonden, blaffend 'lollig' gedrag, agressief)

Zo is het bijvoorbeeld lastig voor pups om, tijdens de uitleg van de instructeur, te moeten wachten op het trainingsveld terwijl er allerlei prikkels en avontuur om hen heen is. Misschien wil je pup meer afstand omdat hij situaties eng vindt. Is hij na 10 minuten overprikkeld of eerder verveeld? Kan hij gefrustreerd raken omdat hij wil verkennen terwijl hij aangelijnd is? Al deze oorzaken kunnen zich uiten in het bijten in de lijn, graven, blaffen of zelfs staken om nog maar iets te doen (op slot gaan). 

Het is dus belangrijk om in de gaten te houden of hondentraining in groepslessen geschikt zijn voor jouw pup. Dit varieert per pup en... erg belangrijk; de gehanteerde trainingsmethode op de hondenschool. Houd nauwlettend in de gaten wat jouw pupje aankan; je instructeur herkent dit niet altijd!

Het introduceren van nieuwe prikkels, zoals mensen, dieren, geluiden en geuren, moet geleidelijk en veilig gebeuren. Het doel is om je pup te socialiseren, niet te traumatiseren. Contact(aanraken, besnuffelen) met nieuwe prikkels is niet nodig om te socialiseren/habitueren. In alle rust naar iets laten kijken op afstand is voldoende. Vaak gaat een pup daarbij zitten om alles te verwerken.

Socialisatie draait eigenlijk om het vermogen om, het liefst met jou, met nieuwe en onbekende situaties en bijbehorende emoties om te gaan.  Dit geeft vertrouwen en een positief wereldbeeld.
En is jouw taak om de grenzen van je hond te bewaken. Een negatieve ervaring kan snel ontstaan door je pup te dwingen iets te doen om te laten zien dat er geen reden is om bang te zijn. Niet doen! Zo werkt het helaas niet.... 

Zorg ervoor dat je pup of volwassen hond veilig is en geen negatieve ervaringen opdoet. Dit geldt voor cursussen hondentraining, dierenartsbezoeken enz. 

Bovenstaande tekst geldt natuurlijk ook voor volwassen honden. 


socialiseren en een puppycursus


Bellen